Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2021./2022. školsku godinu

Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2021./2022. školsku godinu od 05. srpnja 2021. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 2021./2022. školsku godinu.

 

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za učenike srednje škole za 2021./2022. školsku godinu.

 

II. Grad Krk dodijeliti će jednokratnu potporu (stipendiju) svim učenicima srednje škole koji su upisani u 2021./2022. školsku godinu i koji imaju prebivalište na području Grada Krka te su podnijeli zahtjev za isplatu i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

 

III. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Krka, u prilogu ovog Javnog poziva, ili osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka (Trg J. bana Jelačića 2, Krk, II. kat).

 

IV. Uz popunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

  • uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice učenika;
  • ako je učenik upisan u srednju školu izvan otoka Krka, a ne u Srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir u Krku, potrebno je dostaviti i potvrdu o upisu u 2021./2022. školsku godinu;
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario navedeno pravo na temelju drugih propisa (izjava se nalazi u prilogu, u sklopu obrasca zahtjeva);
  • presliku kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata.

 

V. Zahtjevi za isplatu sa pripadajućom dokumentacijom zaprimat će se od 16. kolovoza do 30. rujna 2021. godine te se mogu predati: osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka (Trg J. bana Jelačića 2, Krk, II. kat) ili u pisarnicu Grada Krka (Trg J. bana Jelačića 2, Krk, I. kat, soba 27), poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk ili elektroničkim putem na: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

 

VI. Visina jednokratne potpore (stipendije) iznosi 500,00 kuna i isplaćuje se jednokratno u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica.

 

VII. Pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa.

 

VIII. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja kontakt telefon: 051/401-120 ili e-mail adresa: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.