Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 09. rujna 2022. godine, objavilo je Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2022. godini.

Ciljevi ovog Javnog poziva mogu se sažeti na stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima te osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju isključivo na području otoka te koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva je 600.000,00 kn, s time da minimalan iznos tražene financijske podrške može biti 20.000,00 kn, a maksimalan 50.000,00 kn.

Prijavitelji prijavu na Javni poziv podnose isključivo elektroničkim putem (internetska prijava), tj. popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav: financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 10. listopada 2022. godine, a uključuje:

– rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu: financijskepodrske.hr - 10. listopada 2022. godine, najkasnije do 12.00 sati te

– rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji - 10. listopada 2022. godine, do 24.00 sata na e-mail: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Svi zainteresirani prijavitelji pitanja vezana uz Javni poziv mogu postavljati do 03. listopada 2022. godine na e-mail: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Tekst Javnog poziva i Upute za prijavitelje mogu se preuzeti s internetskih stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, iz rubrike Dokumenti, dok se obrasci koje su prijavitelji dužni unijeti u sustav: financijskepodrske.hr nalaze u rubrici Obrasci za Javni poziv 2022. Obje rubrike (Dokumenti i Obrasci za Javni poziv 2022.) dostupne su u desnom padajućem izborniku.