Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka

Na temelju odredbi članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi članka 21. stavka 1.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22), Gradonačelnik Grada Krka upućuje Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka.

I. Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana jednog Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka (dalje u tekstu: Povjerenstvo), a koje se osniva za područja:

  1. kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni),
  2. glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti,
  3. vizualne umjetnosti,
  4. potpore poticanju književnog stvaralaštva,
  5. valorizacija povijesnog, kulturno-umjetničkog i folklornog nasljeđa.

II. Povjerenstvo se osniva radi stručnog vrednovanja prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka te predlaganja kriterija vrednovanja programa i projekata predlagatelja javnih potreba u kulturi Grada Krka za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Krka.

III. Za članove Povjerenstva imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture.

U radu Povjerenstva sudjeluju bez prava odlučivanja i službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

IV. Povjerenstvo ima tri člana od kojeg je jedan predsjednik Povjerenstva.

Odluku o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva donosi Gradonačelnik.

Članovi Povjerenstva imenuju se na četiri godine.

V. Ovaj Javni poziv objavit će se  na mrežnim stranicama Grada Krka: www.grad-krk.hr.

VI. Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za člana Povjerenstva podnose se u roku od 15 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva (Javni poziv objavljen je 16. prosinca 2022. godine!), na adresu Grad Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Prijedlog kandidata za Povjerenstvo za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka.