Javni poziv privatnim iznajmljivačima

Grad Krk u suradnji s Erste & Steiermärkische bankom d.d. objavljuje Javni poziv namijenjen fizičkim osobama - privatnim iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva za kreditiranje adaptacije i rekonstrukcije smještajnih kapaciteta.


Kredtini potencijal: 2.000.000,00 kn.
 
Iznos kreditnih sredstava: do maksimalno 20.000,00 EUR (kunske protuvrijednosti).
 
Korisnici kredita: fizičke osobe - privatni iznajmljivači s područja Grada Krka.
 
Namjena kreditnih sredstava: sredstva se odobravaju isključivo za adaptaciju i rekonstrukciju vlastitih smještajnih kapaciteta na području Grada Krka radi podizanja kvalitete.
 
Rok i dinamika otplate: otplata do 84 mjeseci (7 godina) u mjesečnim ili godišnjim anuitetima.
 
Kamatna stopa: 6,7% godišnje; kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita i otplate; Grad Krk subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 2,2 postotna poena.
 
Rok korištenja: do 12 mjeseci.
 
Naknada banci: prema Odluci o visini kamatnih stopa i naknada Sektora građanstva za fizičke osobe.
 
Instrumenti osiguranja povrata kredita: uz obvezne instrumente osiguranja (izjava suglasnosti o zapljeni primanja, zadužnica, mjenica), krediti u iznosu iznad 10.000,00 EUR odobravaju se uz 5% garantnog pologa (efektivno).
 
Status korisnika kredita: korisnici kredita su postojeći ili novi klijenti banke; novi klijenti su dužni cijelokupno poslovanje od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu usmjeravati na račun otvoren u ESB u roku od 12 mjeseci od odobrenja kredita.
 
Prethodni uvjeti: podmirene obveze prema Gradu, Turističkoj zajednici Grada Krka (članarina i boravišna pristojba) i podmirene obveze poreza na dohodak temeljem potvrda Grada, odnosno Turističke zajednice Grada Krka i Porezne uprave.
 
Način isplate sredstava: sredstva se doznačuju u tranšama, bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za klijenta temeljem predračuna/računa u visini od najmanje 70% te isplatom korisniku kredita na račun do najviše 30% iznosa odobrenog kredita.
 
Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji mogu podići u poslovnici Erste & Steiermärkische bank d.d. u Krku.
 
Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala.
 
Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno izvješteni o rezultatima javnog poziva.
 
Konačnu odluku o odobrenju kredita podnositelju zahtjeva s pozitivnim mišljenjem Povjerenstva donosi banka nakon obrade zahtjeva.
 
Banka može odbiti zahtjev kredit.