Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/20), klasa: 320-02/20-01/02, urudžbeni broj: 2142/01-01-20-4 od 23. srpnja 2020. godine, dana 12. studenog 2021. godine objavljen je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 27/21) na području katastarskih općina Skrbčići, Poljica, Vrh, Kornić i Krk, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Krk predviđeno za zakup.

U Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Krka propisana je elektronička dostava ponude putem aplikacije EJP (Elektronički Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta) Grada Krka, u roku od 30 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Krka.

Tehnička pomoć pri podnošenju prijava putem aplikacije EJP (Elektronički javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta) dostupna je telefonom na: 091/603-0283.


EJP - Elektronički Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta


Napomena: Za k.č. 17/1, k.o. Kornić, koja se nalazi u Prilogu 1. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, s budućim zakupoprimcem kod zaključivanja Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, regulirat će se obveza sklapanja Sporazuma o osnivanju prava služnosti puta, a s obzirom da vlasnici susjednih k.č. nemaju drugi prilaz svojim poljoprivrednim zemljištima.