Javna rasprava o Prijedlogu UPU 26 - Dunat

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat i Zaključka krčkog gradonačelnika, objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat.

Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat započinju 08. srpnja, a završavaju 06. kolovoza 2014. godine (30 dana). Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Grada Krka, na adresi Trg bana J. Jelačića 2, u gradu Krku, i to radnim danima od 09.00 do 11.30 sati. 
Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat održat će se 30. srpnja 2014. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 13.00 sati. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u vezi Prijedloga plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u gradskoj pisarnici ili dostaviti poštom na adresu - Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, odnosno upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Gradu Krku. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz naznačenu adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 
Javna rasprava o Prijedlogu UPU 26 - Dunat [.pdf]