Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena DPU dijela poslovne Zone 29 i Izmjena UPU 1 - Krk

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, Odluke o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) te Zaključka gradonačelnika Grada Krka od 28. listopada 2014. godine, objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

 
1. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i u Prijedlog Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) započinje 11. studenog i završava  18. studenog 2014. godine (8 dana).
 
2. Javni uvid u Prijedloge prostornih planova iz točke 1. za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Grada Krka na adresi Trg bana J. Jelačića 2 u Krku, i to radnim danom od 9.00 do 11.30 sati
 
3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera Prijedloga prostornih planova iz točke 1. održat će se dana 12. studenog 2014. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 13.00 sati.
 
4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u vezi Prijedloga planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
 
  • u pisanom obliku predati u pisarnici Grada ili dostaviti poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk;
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Gradu Krku.
 
5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.