Centar za kulturu Grada Krka
 
Sukladno članku 20., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) te članku 11. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka objavljuje Plan nabave za 2015. godinu.
 
Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13), radi sprječavanja sukoba interesa, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka daje sljedeću Izjavu.
Centar za kulturu Grada Krka
 
Sukladno članku 20., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11 i 83/13) te članku 11. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka objavljuje Plan nabave za 2014. godinu.
 
Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13), radi sprječavanja sukoba interesa, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka daje sljedeću Izjavu.
Centar za kulturu Grada Krka
 
Sukladno članku 20., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11 i 83/13) te članku 11. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka objavljuje Plan nabave za 2013. godinu.
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 
 
Sukladno članku 20., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11 i 83/13) te članku 31. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka objavljuje Plan nabave za 2013. godinu.
 
1. izmjenu Plana nabave za 2013. preuzmite       ovdje
2. izmjenu Plana nabave za 2013. preuzmite ovdje

   
Dječji Vrtić Katarina Frankopan Krk 
 

Sukladno članku 20., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11 i 83/13) te članku 46. Statuta predškolske ustanove, Dječji vrtić Katarina Frankopan objavljuje Plan nabave za 2013. godinu.

 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za 2013. godinu možete pogledati ovdje.
 
Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), radi sprječavanja sukoba interesa, ravnateljica Dječjeg vrtića Katarina Frankopan daje sljedeću Izjavu.
Centar za kulturu Grada Krka
 
Sukladno članku 20., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) te članku 11. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka objavljuje Plan nabave za 2012. godinu.
  • 1
  • -
  • 2