Izmjena Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku

U tekstu Natječaja Grada Krka za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku, mijenja se tekst Natječaja pod slovom G - Dunat, tako da sada glasi:

 

G) Dunat: Prodaja voća i povrća, 1 mjesto za postavu privremenog objekta površine 9 m2, početna zakupnina 10.000,00 kn. Natjecatelji za ovu javnu površinu obvezni su dostaviti dokaz o tome da su upisani u Upitnik poljoprivrednih gospodarstva kao nositelji/članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG).

 

Mijenjaju se i odredbe o vremenu kada trebaju prispjeti ponude i kada se iste otvaraju, tako da sada glase:

 

Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 23. ožujka 2021. godine, do 12.00 sati na adresu Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup javne površine slovo i broj _______ (pod brojem se upisuje broj lokacije).

Otvaranje ponuda je javno i održat će se 23. ožujka 2021. godine u 12.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Krka (kino dvorana), Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2.