Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav

Unutar obalnog pojasa namijenjenog rekreacijskim aktivnostima - Zoni sportsko-rekreacijske namjene, planira se izgradnja jedriličarskog centra čija okosnica će biti zgrada jedriličarskog kluba.
Programski sadržaj jedriličarskog kluba pretpostavlja sklop za smještaj plovila, garderobno-sanitarni sklopovi, spremišta i pomoćne prostore, klupsko-upravni sklop, sanitarni sklop, vanjski manipulativni i slobodni prostor. Zgrada jedriličarskog kluba koncipirana je u jedinstvenom korpusu s dvije nadzemne etaže. Zgradu bi koristile sportske udruge, a navedenom investicijom obogatio bi se sportski program koji udruge pružaju građanima čime se povećava kvaliteta života ruralnih područja. 
 
Nositelj projekta: Jedriličarski klub Plav, Krk.
 
Vlasništvo: Grad Krk.
 
Procijenjena vrijednost projekta (rekonstrukcija i opremanje): 3.649.520,00 kn bez PDV-a.
 
Status projektne dokumentacija: pravomoćna građevinska dozvola.