Izborom predsjednika i njegove zamjenice, konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Krku

U Malenoj gradskoj vijećnici, 11. srpnja 2023. godine, održana je prva, konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, kojoj su pored natpolovične većine izabranih članova, nazočili krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinko Bajčić te viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata Natalija Rakić i stručna suradnica za pravne poslove Tamara Žic.

Sjednicu je otvorio gradonačelnik Darijo Vasilić, srdačno pozdravivši okupljene članove Vijeća.

 – Drago mi je da danas, nakon četiri godine, osnivamo drugi saziv Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, nakon što su, 07. svibnja 2023. godine, održani izbori za članove Vijeća te obavljene sve zavisne procedure. Nastavno na prava nacionalnih manjina, kao temeljna ljudska i demokratska prava, zadaća Vijeća ogleda se u sakupljanju svih potreba i interesa srpske nacionalne manjine, uz inzistiranje na motiviranju svih njezinih predstavnika da slobodno iskažu svoje opredjeljenje u smislu isticanja kulturnog i tradicijskog identiteta, kazao je Vasilić.

Temeljem članka 24. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5 posto u ukupnom stanovništvu, pripadnici svake takve nacionalne manjine imaju pravo izabrati vijeće nacionalne manjine. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su i izbori za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku u koje su, pritom, izabrani: Mihajlo Borojević, Mile Vlaisavljević, Dragan Borojević, Nevenka Cvjetković, Nikola Lekić, Nada Nešković, Nikola Nešković, Zdravko Petrić, Draga Desnica, Stanislav Desnica i Tanja Desnica.

U nastavku sjednice, nakon što je usvojen Dnevni red, u Mandatnu komisiju imenovani su: Zdravko Petrić za predsjednika te Draga Desnica i Mihajlo Borojević za članove, a u Komisiju za provedbu postupka izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća: Dragan Borojević za predsjednika te Marinko Bajčić i Tamara Žic za članove.

U sklopu dvaju posljednjih točaka Dnevnog reda, članovi Vijeća najprije su kao kandidate za predsjednika i zamjenicu predsjednika Vijeća predložili Milu Vlaisavljevića i Tanju Desnica, koji su, nakon provedene procedure tajnog glasovanja, za predložene funkcije jednoglasno izabrani.

 

 

Izborom predsjednika i njegove zamjenice konačno je konstituirano Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, a novoizabrani predsjednik na kraju se zahvalio na ukazanom povjerenju pozvavši članove da što aktivnije sudjeluju u radu Vijeća, zatim najavivši obvezu Vijeća da donese svoj Plan rada i Financijski plan za razdoblje do kraja ove godine te predloživši da se članovi Vijeća odreknu svojih zakonom zajamčenih mjesečnih naknada u korist jedne od krčkih sportskih udruga.