Izabrani stipendisti Grada Krka za školsku, tj. akademsku 2020./2021. godinu

Temeljem nedavno zaključenog natječaja Grada Krka za dodjelu stipendija učenicima i studentima u tekućoj školskoj, tj. akademskoj godini, njegovim je kriterijima udovoljilo 77 zaprimljenih zahtjeva. Prema tome, pravo na gradsku stipendiju ostvarilo je 39 učenika, od čega 34 na temelju školskog uspjeha i petero na temelju kriterija definiranih Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krk, te 38 studenata, od čega 32 na temelju školskog ili akademskog uspjeha i šestero na temelju kriterija koji se odnose na deficitarna zanimanja.

Učeničku stipendiju temeljem školskog uspjeha odsad će primati: V. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), F. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), L. S. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), D. B. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), J. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), K. S. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), L. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), O. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), N. B. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), M. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), I. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), J. J. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), P. D. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), L. Š. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), T. F. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), N. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), L. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), N. B. L. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; ekonomija), A. D. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; ekonomija), A. P. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; ekonomija), N. Ž. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; ekonomija), R. T. (Medicinska škola Rijeka; farmaceutski tehničar), K. B. (Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka; prirodoslovno-matematička gimnazija), F. J. (Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka; tehničar za računalstvo), D. K. (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka; web dizajner), Z. P. (Prva sušačka hrvatska gimnazija Rijeka; opća gimnazija), G. P. (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka; medijski tehničar), B. B. (VII. gimnazija Zagreb; opća gimnazija), M. M. (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka; web dizajner), I. Ž. (Građevino-tehnička škola Rijeka; dizajner unutrašnje arhitekture), M. D. (Pazinski kolegij; klasična gimnazija), N. S. (Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka; prirodoslovno-matematička gimnazija), B. M. H. (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka; intermedijski fotograf) i J. K. (Obrtnička škola Opatija; frizer).

Učeničku stipendiju temeljem kriterija za deficitarna zanimanja primat će: F. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; instaler-monter), M. D. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; kuhar), M. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; kuhar), A. K. (Medicinska škola Rijeka; dentalni tehničar) i M. E. (Ugostiteljska škola Opatija; slastičar).

Studentsku stipendiju temeljem akademskog uspjeha primat će: E. G. F. (Veleučilište u Rijeci; informatika), R. Č. (Akademija za umjetnost i kulturu; likovna kultura), K. B. (Odjel za fiziku), A. P. (Prirodoslovno-matematički fakultet), L. D. (Odjel za biotehnologiju; biotehnologija i istraživanje lijekova), B. J. (Pomorski fakultet; logistika i menadžment u pomorstvu i prometu), N. K. (Filozofski fakultet; psihologija), N. S. (Fakultet političkih znanosti; politologija), M. S. (Ekonomski fakultet; poslovna ekonomija), K. Ž. (Učiteljski fakultet; rani i predškolski odgoj i obrazovanje), P. T. (Libertas; turistički i hotelski menadžment), L. B. (Učiteljski fakultet; rani i predškolski odgoj i obrazovanje), S. Ž. (Veterinarski fakultet; veterinarska medicina), K. F. (Filozofski fakultet; kroatistika i pedagogija), L. L. (Grafički fakultet; grafička tehnologija), F. V. (Politics, Psychology, Law and Economics College), L. F. (Učiteljski studij), M. B. (Fakultet hrvatskih studija; komunikologija i sociologija), L. F. (Fakultet zdravstvenih studija; radiološka tehnologija), E. Ž. (Filozofski fakultet; engleski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost), R. L. (Tehnički fakultet; elektrotehnika), M. V. (Filozofski fakultet; engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost), K. Š. (Akademija primijenjenih umjetnosti; vizualne komunikacije i grafički dizajn), S. B. (Tehnički fakultet; strojarstvo), M. Ž. (Kineziološki fakultet; kineziologija), B. B. (Akademija primijenjenih umjetnosti; vizualne komunikacije i grafički dizajn), D. V. (Pomorski fakultet; tehnologija i organizacija prometa), S. K. (Filozofski fakultet; psihologija), B. M. (Ekonomski fakultet; poslovna ekonomija), I. K. (Fakultet političkih znanosti; novinarstvo), M. B. (Prirodoslovno-matematički fakultet; kemija) i V. B. (Muzička akademija; instrumentalist).

Studentsku stipendiju temeljem kriterija za deficitarna zanimanja primat će: R. B. (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; socijalna pedagogija), K. S. (Računarstvo; programsko inženjerstvo), I. S. (Građevinski fakultet; građevinarstvo), M. F. (Tehnički fakultet; strojarstvo), L. K. (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, farmacija) i A. B. (Prirodoslovno-matematički fakultet; matematika).

Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn dobivati između 01. listopada 2020. i 30. lipnja 2021., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn primati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2020. i 31. srpnja 2021. godine. Za tu će se namjenu iz gradskog Proračuna izdvojiti 414.900,00 kn, od čega je 175.500,00 kn namijenjeno osnovnoškolcima, a 239.400,00 kn srednjoškolcima. Podsjetimo, prošle je godine na stipendije učenicima i studentima utrošeno ukupno 398.700,00 kn.