Izabrani stipendisti Grada Krka za školsku, tj. akademsku 2019./2020. godinu

Temeljem nedavno zaključenog natječaja Grada Krka za dodjelu stipendija učenicima i studentima u tekućoj školskoj, tj. akademskoj godini njegovim su kriterijima udovoljili svi zaprimljeni zahtjevi, točnije njih 73.

Prema tome, pravo na gradsku stipendiju ostvarilo je 34 učenika, od čega 26 na temelju školskog uspjeha i osmero na temelju specifičnih kriterija za deficitarna zanimanja, te 39 studenata, od čega 31 na temelju školskog ili akademskog uspjeha i osmero na temelju kriterija za deficitarna zanimanja.

Učeničku stipendiju temeljem školskog uspjeha odsad će primati: F. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), L. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), L. S. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), K. S. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), J. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), D. B. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), T. F. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), T. B. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), V. M. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), N. B. L. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; ekonomija), A. D. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; ekonomija), L. S. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), P. D. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; hotelijersko-turistički tehničar), Z. N. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), K. B. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; gimnazija), M. V. (Građevino-tehnička škola Rijeka; dizajner unutrašnje arhitekture), Z. P. (Prva sušačka hrvatska gimnazija Rijeka; gimnazija), G. P. (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka; medijski tehničar), D. K. (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka; web dizajner), R. T. (Medicinska škola Rijeka; farmaceutski tehničar); B. Z. (Pazinski kolegij - Klasična gimnazija Pazin; jezična gimnazija), F. J. (Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka; tehničar za računalstvo), K.B. (Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka; prirodoslovno-matematička gimnazija), R. C. (Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek; slikarski dizajn), N. V. (Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka; industrijski dizajn) i R. K. (Obrtnička škola Opatija; kozmetičarka).

Učeničku stipendiju temeljem kriterija za deficitarna zanimanja primat će: F. K. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; instaler-monter), M. D. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; kuhar), N. B. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; instaler-monter), M. Z. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; instaler-monter), D. A. (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk; instaler-monter), A. K. (Medicinska škola Rijeka; dentalni tehničar), I. Z. (Medicinska škola Rijeka; dentalni tehničar) i E. G. F. (Medicinska škola Rijeka; farmaceutski tehničar).

Studentsku stipendiju temeljem akademskog uspjeha primat će: S. Z. (Veterinarski fakultet; veterinarska medicina), M. S. (Ekonomski fakultet; poslovna ekonomija - marketing), A. P. (Prirodoslovno-matematički fakultet), L. K. (Stomatološki fakultet; dentalna medicina), L. D. (Odjel za biotehnologiju; biotehnologija i istraživanje lijekova), N. K. (Filozofski fakultet), K. F. (Filozofski fakultet; kroatistika i pedagogija), L. F. (Učiteljski studij), L. F. (Fakultet zdravstvenih studija; radiološka tehnologija), D. A. (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; menadžment u turizmu), L. L. (Grafički fakultet; dizajn grafičkih proizvoda), J. M. (Kineziološki fakultet, izobrazba trenera - fitness), F. V. (Politics, Psychology, Law and Economics College), J. B. (Fakultet zdravstvenih studija; fizioterapija), K. S. (Akademija primijenjenih umjetnosti; primijenjene umjetnosti), E. Z. (Filozofski fakultet; engleski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost), M. V. (Filozofski fakultet; engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost), S. B. (Tehnički fakultet; strojarstvo), L. K. (Farmaceutsko-biokemijski fakultet; farmacija), A. B. (Prirodoslovno-matematički fakultet, matematika), B. B. (Akademija primijenjenih umjetnosti; vizualne komunikacije i grafički dizajn), M. B. (Prirodoslovno-matematički fakultet, kemija - istraživački smjer), M. Z. (Kineziološki fakultet, kineziologija), I. K. (Fakultet političkih znanosti), M. Z. (Ekonomski fakultet; poslovna ekonomija - financije i bankarstvo), D. V. (Pomorski fakultet; tehnologija i organizacija prometa), I. M. (Bogoslovni fakultet; religijska pedagogija i katehetika); R. S. (Odjel za biotehnologiju; biotehnologija u medicini), S. M. (Prirodoslovno-matematički fakultet, kemija - istraživački smjer, anorganska kemija i biokemija), B. P. (Pomorski fakultet; logistika i menadžment u pomorstvu i prometu) i M. N. (Fakultet za farmacijo; laboratorijska biomedicina).

Studentsku stipendiju temeljem kriterija za deficitarna zanimanja primat će: L. B. (Fakultet elektrotehnike i računarstva; elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo), F. R. (Tehnički fakultet; elektrotehnika), K. Z. (Učiteljski fakultet; rani i predškolski odgoj i obrazovanje), R. B. (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; socijalna pedagogija), E. V. (Računarstvo), K. S. (Računarstvo; programsko inženjerstvo), M. F. (Tehnički fakultet; strojarstvo) i I. K. (Tehnički fakultet; brodogradnja).

Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn dobivati između 01. listopada 2019. i 30. lipnja 2020., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn primati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2019. i 31. srpnja 2020. godine. Za tu je namjenu iz gradskog Proračuna planiran iznos od 398.700,00 kn, što je, s obzirom na olakšane uvjete natječaja u smislu smanjivanja ocjenovnih pragova i uvedenih stipendija za deficitarna zanimanja, gotovo dvostruko više od sredstava utrošenih prošle godine - 263.200,00 kn.