Ispravak Natječaja Grada Krka za prodaju zemljišta

U tekstu Natječaja Grada Krka za prodaju zemljišta objavljenom u Narodnim novinama broj 36/021, od 07. travnja 2021. godine, ispravlja se tekst Natječaja pod točkom 3. tako da isti u cijelosti glasi:

 

3. Početna cijena zemljišta navedenog u točki 1.A (200/489 dijela k.č. 2568/3, k.o. Krk grad - 200/489 dijela z.č. 649/7, k.o. Krk) određuje se u iznosu od 180,00 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja.

Početna cijena zemljišta navedenog pod B. (k.č. 3634/2, k.o. Krk grad - 1613/38, k.o. Krk) i C. (k.č. 3629/5, k.o. Krk grad - 1613/37, k.o. Krk) određuje se u iznosu od 150,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

 

Stjecatelji su dužni platiti i porez na promet nekretnina te druge obveze vezane za sklapanje i provedbu ugovora o kupoprodaji.