I Krk obilježava 7. Tjedan psihologije u Hrvatskoj

Ovogodišnji, 7. Tjedan psihologije u Hrvatskoj obilježava se između 17. i 23. veljače, i to s ciljem da se psihologiju približi i predstavi zajednici te da se ukaže na širinu uključenosti psihologijske teorije i prakse kako u život pojedinca, tako i zajednice.

Tjedan psihologije prvi je put organiziran 2008. godine u sklopu obilježavanja 55. obljetnice Hrvatskog psihološkog društva, inače najstarije strukovne udruge tog tipa. Budući da je odaziv tada bio iznenađujuće dobar, aktivnost je nastavljena i narednih godina, pa se u prošlogodišnji 6. Tjedan, na razini Hrvatske, uključilo preko 400 sudionika s više od 500 događanja na čak 200 lokacija u 60 gradova i naselja. Riječ je o programima koje nude širok spektar aktivnosti, od predavanja, preko radionica, okruglih stolova i tribina, pa sve do savjetovanja, kako bi se građanima što više približila psihološka djelatnost te tako doprinijelo njezinoj popularizaciji.
Obilježavanju 7. Tjedna psihologije u Hrvatskoj, čiju organizaciju zajednički potpisuju Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka komora, priključilo se i krčko Psihološko savjetovalište Portun koje 18. veljače, između 16.00 i 19.00 sati, u prostoru Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, organizira Dan otvorenih vrata. Svi zainteresirani građani tom prigodom moći će dobiti besplatnu uslugu psihološkog savjetovanja, uz napomenu da je termin bilo potrebno unaprijed dogovoriti. Za one koji to još uvijek nisu učinili kontakti su sljedeći: 051 667 144, 091 153 69 24 ili dvkrk.psiholog@gmail.com. Krčko savjetovalište vodi psihologinja Anica Žužić.