HZMO: Obavijest o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine donijela je s Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine broj 107/23).

U okviru sveobuhvatnog paketa mjera radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, tom se Odlukom uređuje isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) korisnicima mirovine, i to:

 1. korisnicima mirovine ostvarene u republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenima u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700,00 eura;
 2. korisnicima mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i inozemstvu ne prelazi iznos od 700,00 eura, pod uvjetom da dostave dokaz o neto iznosu mirovine za mjesec rujan 2023. godine;
 3. korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj i kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u Republici Hrvatskoj ne prelazi iznos od 700,00 eura, pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023. godine;
 4. korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700,00 eura;
 5. korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 30. rujan 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenog 2023., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700,00 eura.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

 • do 300,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura;
 • od 300,01 do 435,00 eura u iznosu od 120,00 eura;
 • od 435,01 do 570,00 eura u iznosu od 80,00 eura;
 • od 570,01 do 700,00 eura u iznosu od 60,00 eura.

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu (pod 2), obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2023. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za rujan 2023. godine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Korisnicima samo inozemne mirovine (pod 3) JNP bit će isplaćeno pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i da HZMO-u do 30. studenog 2023. dostave dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023., kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

Dokaz može biti:

 • potvrda banke iz koje se vidi neto iznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023. godine;
 • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023. godine.

Dokaz o iznosu mirovine za rujan 2023. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine koja je dostupna na mrežnim stranicama HZMO-a ili iz priloga ove obavijesti. Tiskanica u .pdf formatu može se popuniti na računalu te kao takva isprintati, a može se preuzeti i u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje: Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te Tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Isplata JNP-a korisnicima mirovine ostvarene samo u Republici Hrvatskoj je u ponedjeljak, 23. listopada 2023. godine.

JNP je izuzeto od ovrhe i ne podliježe oporezivanju. JNP isplaćeno korisnicima mirovine neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.


Dopis/obavijest HZMO-a [.pdf]
Info brošura [.pdf]
Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine [.pdf]