HZMO: Obavijest korisnicima mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (Narodne novine broj 104/22), od 08. rujna 2022., propisani su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022. godine, i to:

  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kn i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja;
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi  iznos od 4.360,00 kn;
  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kn.

Prema spomenutoj Odluci, iznos jednokratnog novčanog dodatka određuje se prema iznosu mirovine. Stoga će se korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

  •  do 1.850,00 kn isplatiti jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kn;
  •  od 1.850,01 kn do 2.350,00 kn u iznosu od 900,00 kn;
  •  od 2.350,01 kn do 3.350,00 kn u iznosu od 600,00 kn;
  •  od 3.350,01 kn do 4.360,00 kn u iznosu od 400,00 kn.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022. godine.

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022. godine. Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. godine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja. Dokaz može biti: potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovne koji je inozemni nositelj uplatio za kolovoz 2022., odnosno potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. godine u neto iznosu.

Dokaz o iznosu mirovine za kolovoz 2022. godine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca (dostupnog na internetskim stranicama HZMO-a), tj. poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjesu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. studenog 2022. godine na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje: Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.