Hrvatski Tjedan malih obiteljskih gospodarstava

Kako bi zajednički obilježili Međunarodni dan borbe za prava seljaka i malih obiteljskih gospodarstava, kojeg je, 17. travnja, proglasio međunarodni seljački pokret Via Campesina, Zelena mreža aktivističkih grupa - ZMAG, između 10. i 17. travnja 2014. godine, pokrenula je Tjedan malih obiteljskih gospodarstava.

Mala obiteljska gospodarstva u cijelom svijetu imaju nezamjenjivu ulogu u iskorjenjivanju gladi i siromaštva, osiguravanju sigurnosti i kvalitete prehrane te unaprjeđenju kvalitete života. Isto tako važna su i u održivom upravljanju prirodnim resursima, zaštiti okoliša, čuvanju radnih mjesta i povezivanju stanovnika lokalnih zajednica. Kao takva ona predstavljaju temelj prehrambenog suvereniteta svake države, zbog čega je 2014. proglašena UN-ovom godinom malih obiteljskih gospodarstava.
U sedam dana akcije diljem Hrvatske niz udruga i grupa organiziralo je događanja kojima javnosti žele ukazati na važnost malih gospodarstava i lokalno proizvedene hrane te probleme s kojima se ona suočavaju u svakodnevnoj borbi za opstanak. U Hrvatskoj obiteljska gospodarstva iz dana u dan propadaju kako pod pritiskom kapitalističkog sustava tako i javne politike naklonjene velikim proizvođačima, industriji i prodajnim lancima te niskoj svijesti potrošača o ovim problemima. U Hrvatskoj 96% poljoprivrednih gospodarstava čine upravo obiteljska gospodarstva (njih 185.798). Uspoređujući aktualne podatke s onima iz 2012. godine ukupan broj gospodarstava smanjen je za čak 40.599. Njihovo zatvaranje ujedno znači i povećanje nezaposlenosti te je u posljednjih pet godina broj zaposlenih u poljoprivredi smanjen za čak 15,6%.
Posebna tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe za prava seljaka jest očuvanje domaćih sorati i njihove genetske raznolikosti. Domaće sorte gotovo su nestale s naših polja, a sjemenarska proizvodnja u Hrvatskoj i dalje je na niskoj razini tako da je poljoprivreda kod nas već u svojoj osnovi bazirana na uvozu. O prehrambenoj suverenosti naše države bez korijenitih promjena stoga nema govora!