Gradsko društvo Crvenog križa Krka: Obavijest o promjeni lokacije centralnog skladišta za podjelu hrane

Od danas, 20. siječnja 2021. godine, zatvoreno je centralno skladište za podjelu hrane u sjedištu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grada Krka, na adresi Stjepana Radića 11 u gradu Krku, s time da je njegovu funkciju preuzeo prostor starog dječjeg vrtića, na adresi Novo naselje 7 u Bogovićima (Malinska). Podjela paketa hrane vršiti se radnim danima (od ponedjeljka do petka), između 14.00 i 15.00 sati. Sve ostale infermacije mogu se dobiti telefonom na: 099 3488 012.