Gradski projekti predstavljeni na Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe

Između 23. i 26. listopada ove godine, Grad Krk zabilježio je sudjelovanje na 12. Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe (12th International Conference for Cultural Tourism in Europe) koja se u španjolskom gradu Granadi odvijala na temu Kultura i nasljeđe za odgovorne, inovativne i održive turističke akcije (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions).

To je događanje priređeno pod pokroviteljstvom Europske mreže kulturnog turizma (ECTN), a uz prezentacije gradova svih sudionika konferencije, otvorena je i mogućnost učlanjenja u spomenutu asocijaciju što njezinim članovima omogućava apliciranje na natječaje različitih fondova u okviru programa kojima se (su)financira kulturni turizam (poput Interreg, Horizon ili Erasmus platformi).

U Španjolskoj je tako prezentacijom pod nazivom Valorizacija i predstavljanje kulturne baštine grada Krka: Kreiranje turističkog brenda, predstavljeno nekoliko projekata vezanih uz prezentaciju i valorizaciju krčke kulturne baštine, koje su zajednički proveli, tj. još uvijek provode Grad Krk i/ili Turistička zajednica Grada Krka. Tim izlaganjem europskoj je javnosti predstavljena Priča o Krku (Story of Krk), drugim riječima internetska baza kojom su objedinjeni podatci o gradskom materijalnom (spomeničkom) i nematerijalnom nasljeđu, na kojoj su, s jedne strane, temeljeni sadržaji mobilne aplikacije Putovima grada povijesti i kulture, a s druge, signalizacija postavljena uz trgove i ulice krčke starogradske jezgre. Pridružimo tome i recentne hortikulturne zahvate, zajedno s inicijativom vezanom uz definiranje standarda urbane opreme u zaštićenom području. Ta bi nastojanja trebala kulminirati uređenjem gradsko-dijecezanskog, kao kontrolnog punkta ili svojevrsnog interpretacijskog centra, koji će postati mjesto susreta svih gradskih turističkih ruta.

Njegov stalni postav, doznajemo, trebao bi biti podijeljen u četiri tematske cjeline, što znači da će u prizemlju biti postavljena priča o prapovijesti i antici s naglaskom na svakodnevni i zagrobni život Rimskog Carstva, dok se sljedeća razina posvećuje srednjem vijeku i eksponatima koji se danas nalaze u posjedu Biskupije Krk, poput umjetnina ili liturgijskog posuđa, nakon čega, slijedi priča o životu grada tijekom 19. i 20. stoljeća ispričana putem fotografske dokumentacije i starih razglednica kojima će biti pridruženi i eksponati iz bogate Algarottijeve zbirke. Postav budućeg muzeja, uz ostale sadržaje, završit će posvetom Otonu Glihi kao otočkom, hrvatskom i svjetskom umjetniku koji je svojim djelom zadužio naš otok i koji sigurno zaslužuje da se u gradu Krku predstavi njegov prepoznatljiv likovni opus.

Ovu su prezentaciju pred sudionicima međunarodne konferencije održali Igor Hrast, djelatnik Grada Krka, odnosno njegov stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te povjesničarke umjetnosti Ivana Golob i Ema Makarun, od kojih je potonja, kao vanjska suradnica Grada Krka angažirana na prethodno izdvojenim gradskim projektima.

Nastavno na sve to, u namjeri što intenzivnijeg povlačenja sredstava iz europskih fondova, na Kolegiju gradonačelnika, održanom 28. listopada, prihvaćena je inicijativa za učlanjenjem Grada Krka u Europsku mrežu kulturnog turizma (ECTN).

Dodajmo tome kako je u sklopu predmetne konferencije Turističkoj zajednici otoka Krka za projekt objedinjavanja kulturno-umjetničke baštine otoka Krka, putem digitalne karte dostupan na internetskoj stranici: visitkrk.hr, dodijeljena treća nagrada Europske mreže kulturnog turizma (ECTN), i to u kategoriji vezanoj uz inovacije i digitalizaciju u razvoju i promociji kulturnog turizma (Innovation and Digitisation in Cultural Tourism Development and Promotion), s time da je ovdje riječ o priznanju koje se ove godine dodjeljivalo isključivo destinacijama održivog kulturnog turizma (Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards).