Centar za kulturu Grada Krka

Centar za kulturu Grada Krka ustanova je za djelatnosti iz područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Centar je snovan odlukom Gradskog vijeća Grada Krka 30. studenog 1995., temeljem odredaba Zakona o ustanovama. Osnovna zadaća Centra je da svojim programima zadovoljavi kulturne potrebe grada, kako domaćeg stanovništva tako i njegovih gostiju. Program teži zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina, kao i prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno, scensko, likovno, kulturni amaterizam, tradicijsku baštinu i narodne običaje). Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Primorsko-goranske županije te Republike Hrvatske.
 
Svoje aktivnosti Centar provodi kroz: 
 
  • redovan rad zaposlenika (hladni pogon) i
  • kulturne aktivnosti (glazbeno-scenski, galerijski, tradicijski i prigodni programi).
Kontakt:
 
Maja Parentić, ravnateljica
Adresa: Trg Sv. Kvirina 1, 51500 Krk
Tel./fax.:  051/220-041
E-mail: kultura@gradkrk.net
Radno vrijeme: radnim danom 09.00 - 15.00

  
 

 

  Javni dokumenti:  
     
  Objavljeno 2017. godine:  
     
1. Financijsko izvješće Centra za kulturu Grada Krka temeljem strukture prihoda i strukture rashoda za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2016. godine preuzmi
2. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2016.: Referentna stranica preuzmi
preuzmi
3.
Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2016.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Bilanca; Izvještaj o obvezama
preuzmi
4. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2016.: Bilješke uz financijske izvještaje preuzmi
5. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2016.: Tablice uz bilješke preuzmi
     
  Objavljeno 2016. godine:  
     
1. Financijski plan Centra za kulturu Grada Krka za 2017. godinu preuzmi
2. Financijski plan Centra za kulturu Grada Krka za 2017. godinu: zbirne tablice preuzmi
3. Obrazloženje Financijskog plana Centra za kulturu Grada krka za 2017. godinu preuzmi
4. Financijsko izvješće Centra za kulturu Grada Krka temeljem strukture prihoda i strukture rashoda za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine preuzmi
5. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2015.: Referentna stranica preuzmi
6. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2015.: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Bilanca; Izvještaj o obvezama preuzmi
7. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2015.: Bilješke uz financijske izvještaje preuzmi
8. Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2015.: Tablice uz bilješke preuzmi
     
  Objavljeno 2015. godine:  
     
1. Financijsko izvješće Centra za kulturu Grada Krka temeljem strukture prihoda i strukture rashoda za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine preuzmi
2. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Centra za kulturu Grada Krka za 2014. preuzmi
3. Izvještaj o obvezama Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. 10. do 31. 12. 2014. preuzmi
     
  Planovi javne nabave:  
     
1. Plan nabave za 2017. godinu preuzmi
2. Plan nabave za 2016. godinu preuzmi
3. Plan nabave za 2015. godinu preuzmi
4. Plan nabave za 2014. godinu preuzmi
5. Plan nabave za 2013. godinu preuzmi
6. Plan nabave za 2012. godinu preuzmi