Vecla d.o.o.

Direktor: Danko Milohnić 
Adresa: Lukobran 5, 51 500 KRK
Telefon: +385 (0)51 401 181
Fax: +385 (0)51 880 032
Gsm: +385 098 491 309
Radno vrijeme: radnim danima 07.00 - 15.00
 
 
 
Vecla je gradsko trgovačko-komunalno društvo koje obavlja sljedeće djelatnosti:
 
1. komunalne djelatnosti na području Grada Krka:
  • čišćenje i uređenje grada,
  • plaže,
  • zelene površine;
 
2. lučke djelatnosti u lukama na području Grada Krka:
  • luka Krk (45°10,6'N - 14°34,6'E) i
  • luka Dunat (45°02,2'N - 14°37,6'E),
 
3. tržnice na malo u Krku.