Tko su kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka?

Temeljem Zakona o savjetima mladih i Odluke o Savjetu mladih Grada Krka, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka sastavio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka.
Naime, utvrđuje se da je nastavno na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krka, objavljen 12. listopada 2017. godine na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Krka, u otvorenom roku za dostavu prijedloga prispjelo ukupno sedam kandidatura od ovlaštenih predlagatelja. Prijedloge su podnijeli: 1) Boćarski klub Krk; 2) Udruga Kreativni Krk; 3) Hrvatska demokratska zajednica, Gradski odbor HDZ-a Grada Krka; 4) Streličarski klub Maura kal; 5) Gradska glazba Krk; 6) Nogometni klub Krk i 7) Udruga Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka.
Savjet mladih Grada Krka ima sedam članova. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine. Kandidati za člana i zamjenika savjeta mladih mogu biti mladi koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Krka i koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana savjeta i zamjenika člana savjeta mladih.
Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja obavio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za  izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka i utvrdio da sve kandidature ispunjavaju formalne uvjete. Također, utvrđeno je da su prijedlozi pravovaljani te da će se lista kandidata i izviješće uputiti na izbor Gradskom vijeću Grada Krka, sukladno Odluci o Savjetu mladih Grada Krka. Gradsko vijeće dužno je na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspraviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te izabrati članove i zamjenike članova Savjeta mladih, na način i po postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća.  
Sukladno navedenom, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka utvrdio je Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka, koji je prilog ovog Izvješća te se uz Izvješće dostavlja Gradskom vijeću Grada Krka i objavljuje na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Krka.