Lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka

Temeljem  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 37/07), Gradsko vijeće Grada Krka, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, objavljuje listu kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka.

     Kandidat    Predlagatelj
         
1.  
Luka Adžić Kapitanović 
Krk, Kvarnerska 17
rođen 31. 03. 1989. g.
  Boćarski klub Krk
         
2.  
Maria Elena Brusić
Krk, Slavka Nikolića 38A
rođena 04. 08. 1989. g.
 
UABiA otoka Krka - Forum mladih
         
3.  
Karmen Čabraja
Krk, Zagrebačka 8
rođena 26. 08. 1991. g.
  HDZ - Gradska organizacija
Grada Krka
         
4.  
Dorotea Čeperić
Krk, Slavka Nikolića 19
rođena 25. 08. 1994. g.
  Karate klub Krk Croatia
         
5.  
Teo Marević
Krk, Slavka Nikolića 19
rođena 25. 08. 1994. g.
  Udruga demo bendova grada Krka
         
6.  
Adrian Morić
Krk, Dr. Dinka Vitezića 22
rođen 05. 03. 1989. g.
  Udruga demo bendova grada Krka
         
7.  
Ana Šikljan
Krk, Josipa Jurja Strossmayera 35
rođena 03. 12. 1998. g.
  Šahovski klub Krk

  
Temeljem uvodne Odluke, Gradsko vijeće Grada Krka će na način i po postupku utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka izabrati kandidate u Savjet mladih Grada Krka.