Krajem prošle godine konstituiran Savjet mladih Grada Krka

U uredu gradonačelnika, krajem prosinca prošle godine, održana je prva, konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Krka, kojoj su pored većine članova tog savjetodavnog tijela, nazočili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka te Marinka Margan i Tamara Žic, djelatnice Odsjeka za društvene djelatnosti.
Na samom početku verificirani su mandati prethodno izabranih članova i zamjenika članova Savjeta mladih, i to Luke Adžića Kapitanovića kao člana i Josipa Radoševića kao njegovog zamjenika, Darija Arifovića kao člana i Demira Ahmetovića kao njegovog zamjenika, Valerije Maraković kao članice i Tijane Plentaj kao njezine zamjenice, Marte Matić kao članice i Nikole Jurine kao njezinog zamjenika, Adriana Morića kao člana i Antonija Brusića kao njegovog zamjenika, Dina Dminića kao člana i Tomislava Jozića kao njegovog zamjenika, Marije Elene Brusić kao članice i Lea Markanjevića kao njezinog zamjenika, a nakon što je za predsjednicu (iznova) izabrana Maria Elena Brusić, a njezinim zamjenikom imenovan Adrian Morić, tijelo je konstituirano, i kao takvo zadaće iz svog djelokruga obavljati će u naredne tri godine
Okupljenima se ovom prigodom najprije obratio Marinko Pavlić, koji je kao predsjednik Gradskog vijeća, sukladno Zakonu o savjetima mladih, sazvao ovu sjednicu, nakon čega je najvažnije zadaće Savjeta predstavio Marinko Bajčić. 
Naime, Savjet mladih predstavlja savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, osobito za pitanja vezana uz mlade te konkretnije rješenja i odluka što se tiču mladih. U okviru svog djelokruga, pored ostalog, Savjet na svojim sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad samog Savjeta, ali i o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade; u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira donošenje odluka, programa i akata od značenja za mlade; putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja akata od osobitog značaja za unaprjeđivanje položaja mladih; sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade; potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje mladih te Gradskom vijeću predlaže svoj Program rada. Upravo definiranje Programa rada jedna je od prvih zadaća koja uskoro očekuje članove krčkog Savjeta mladih.