Konstituiran Savjet mladih Grada Krka

U Velikoj vijećnici Grada Krka, 14. travnja 2021. godine, s početkom u 16.00 sati, održana je prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Krka.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Krka koje promiče i zagovara prava i potrebe mladih. Prvu sjednicu Savjeta, sukladno s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14), sazvao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Brusić. Na njoj su po točkama dnevnoga reda verificirani mandati izabranih članova, izabrani predsjednik i zamjenica predsjednika te razmotreni prijedlozi Poslovnika o radu Savjeta mladih, kao i Program rada, izbor tajnika i drugo.

Izabrani članovi Savjeta mladih Petra Ivić Vrhovac, Lucija Palić Kosić, Valerija Maraković, Nadja Nekić, Leon Prendivoj, Mihael Radić i Mateo Žužić između sebe jednoglasno su za predsjednika imenovali Leona Prendivoja te za zamjenicu predsjednika Nadju Nekić, čime je Savjet mladih i konstituiran.

Konstituirajućoj su sjednici, također, nazočili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka te predstavnica Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Krka Andreana Gluvaković.