Konstituiran Savjet mladih Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 30. svibnja 2014. godine, održana je prva, konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Krka, kojoj su pored svih sedam članova tog savjetodavnog tijela, nazočili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Marinka Margan, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti.

Na samom početku verificirani su mandati prethodno izabranih članova Savjeta mladih, Luke Adžića Kapitanovića, Marie Elene Brusić, Karmen Čabraje, Dorotee Čeperić, Tea Marevića, Adriana Morića i Ane Šikljan, a nakon što je za predsjednicu izabrana Maria Elena Brusić, a njezinim zamjenikom Teo Marević, tijelo je konstituirano, i kao takvo zadaće iz svog djelokruga obavljati će u naredne dvije godine. 
Okupljenima se najprije obratio Josip Staničić, koji je kao predsjednik Gradskog vijeća, sukladno novom Zakonu o savjetima mladih, sazvao ovu sjednicu, nakon čega je najvažnije zadaće Savjeta predstavio Marinko Bajčić. 
Savjet mladih, ističe Bajčić, savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, osobito za pitanja vezana uz mlade, konkretnije rješenja i odluke koji se tiču mladih. Prema novom Zakonu, donesenom u ožujku, ove godine, predsjednik Gradskog vijeća, ali i gradonačelnik, trebali bi se sastajati s članovima Savjeta, a propisano je da se Savjet okuplja i raspravlja najmanje jednom u tri mjeseca. Unatoč, novom Zakonu, mandat ovom sazivu trajati će dvije, a ne tri godine, budući da je procedura izbora ipak pokrenuta sukadno starom. U okviru svog djelokruga, pored ostalog, zaključuje Bajčić, Savjet na svojim sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad samog Savjeta, ali i o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade; u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira donošenje odluka, programa i akata od značenja za mlade; putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja akata od osobitog značaja za unaprjeđivanje položaja mladih; sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade; potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje mladih te Gradskom vijeću predlaže svoj program rada.
Upravo definiranje Programa rada, a prethodno i Poslovnika, neke su od prvih zadaća krčkog Savjeta mladih.