Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka i Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Javnim pozivom, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka, objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.

 
1. Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organizacija mladih da prijave kandidate za članove Savjeta mladih. 
2. Kandidat za člana mladih je osoba od petnaest do dvadeset i devet godina života s prebivalištem na području Grada Krka.
3. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Krka s ciljem uključivanja mladih u javni život Grada Krka.
4. Savjet mladih ima sedam članova, a mandat im je dvije godine.
5. Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva.
6. Prijedlog kandidata može se predati najkasnije do 31. ožujka 2014. godine u pisarnici Grada Krka u Krku ili poslati na adresu: Grad Krk, Gradsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom Prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih. 
7. Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Krka na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.