Konstituiran novi saziv Gradskog vijeća Grada Krka

U Velikoj gradskoj vijećnici, 10. lipnja 2021. godine, uz nazočnost svih 13 članova, održana je konstiturajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju je sazvao i otvorio Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Na početku zasjedanja izabrana je Mandatna komisija, kao jedno od radnih tijela Gradskog vijeća u koje su imenovani Barbara Toljanić za predsjednicu te Helga Bendiš-Žmirić i Jovana Čutul za članice. Nakon Izvješća što ga je podnijela Barbara Toljanić, verecifirani su mandati sljedećih vijećnika: Nikše Franova (PGS - SDP), Franje Volarića (PGS - SDP), Barbare Toljanić (PGS - SDP), Helge Bendiš-Žmirić (PGS - SDP), Josipa Brusića (PGS - SDP), Vande Dunato (PGS - SDP), Milana Žužića (PGS - SDP) umjesto Darija Vasilića kojemu mandat po sili zakona miruje zbog obavljanja gradonačelničke dužnosti, Dinka Jakovljevića (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević), Jovane Čutul (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević), Zorana Morožina (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević), Gorana Marevića (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Goran Marević), Dalibora Pahlića (UK - AM) i Anta Čabraje (HDZ).

Nakon verifikacije mandata članova Gradskog vijeća predsjedanje sjednicom preuzeo je vijećnik Nikša Franov, kao prvi (sljedeći) kandidat kandidacijske liste (izuzmemo li Darija Vasilića) koja je na lokalnim izborima dobila najviše glasova, pročitavši tekst svečane prisege kako bi vijećnici naposljetku prisegnuli.

Nadalje, u Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća imenovani su Serđo Samblić za predsjednika te Milan Žužić i Anto Čabraja za članove, dok je za predsjednika Gradskog vijeća, naposljetku, izglasan Nikša Franov, a za potpredsjednike Josip Brusić i Dinko Jakovljević.

Po iscrpljenom Dnevnom redu novoizabranim vijećnicima čiji mandat traje do 2025. godine, obratio se gradonačelnik Darijo Vasilić, čestitavši svima na ostvarenim izbornim rezultatima, ali i primijetivši da je novi saziv, u odnosu na prethodne, osvježen, i to s čak šest novih vijećnica i vijećnika koji će ovu dužnost obnašati po prvi put. Svoje kratko izlaganje gradonačelnik je zaključio mišlju da vjeruje u uspješnu suradnju izvršne i predstavničke vlasti, izdvojivši naposljetku nekolicinu tema koje novoizabrane vijećnike očekuju na budućim sjednicama.

Fotografije: Mladen Trinajstić.