09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u srijedu, 14. prosinca 2022. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 16.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 26. rujna 2022. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlozi programa/plana raspodjele/korištenja sredstava za 2023. godinu, i to:

a) prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu;

b) prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;

c) prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini;

d) prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023. godinu, i to:

a) prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu;

b) prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu;

c) prijedlog Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu;

d) prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu;

e) prijedlog Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlozi II. izmjena programa/plana korištenja/raspodjele sredstava za 2022. godinu, i to:

a) prijedlog II. izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2022. godinu;

b) prijedlog II. izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2022. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlozi II. izmjena programa u društvenim djelatnostima, i to:

a) prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu;

b) prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu;

c) prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu;

d) prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (SECAP).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

17. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova na području grada Krka u 2023. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

18. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

19. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

20. Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka.

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

21. Prijedlog Odluke o usvajanju/donošenju protupožarnih dokumenata Grada Krka, i to:

a) prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka;

b) prijedlog Plana zaštite od požara Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

22. Prijedlog Odluke o Izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

23. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

24. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2023. - 2025. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

25. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

26. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog III. izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Krka.

Predlagatelji: Centar za kulturu Grada Krka i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

27. Pitanja i odgovori.