05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Mirovanje mandata članici Gradskog vijeća, određivanje zamjenice i početak obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća, i to:

a) Izvješće Mandatne komisije s prilozima (obavijest o stavljanju mandata u mirovanje i određivanje zamjenice članice);

b) prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća;

c) davanje svečane prisege članice Gradskog vijeća.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

02. Usvajanje Zapisnika sa 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 08. prosinca 2021. godine.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Krka za 2022. godinu, i to:

a) prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu;

b) prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu;

c) prijedlog Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu;

d) prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu;

e) prijedlog Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlozi dokumenata sustava civilne zaštite:

a) prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2021. godinu;

b) prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.

11. Pitanja i odgovori.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

12. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi za razvoj.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijale preuzmite: OVDJE.