02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Nikša Franov, održat će se u srijedu, 21. srpnja 2021. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 01., konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. lipnja 2021. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s prilozima:

02. 1. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2020. godine,

02. 2. Knjiga izdanih računa 2020. godine,

02. 3. Izvod iz knjige javnog duga za 2020. godinu,

02. 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. - 31. 12. 2020. godine,

02. 5. Izvještaji proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2020. godinu (Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka).

Podnositelj Izvještaja: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava turističke, ekološke i spomeničke pristojbe/rente, i to:

06. 1. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu,

06. 2. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu,

06. 3. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbnom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Krka i radnih tijela.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlozi odluka o izboru članova odbora Gradskog vijeća Grada Krka, i to:

11. 1. Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

11. 2. Odbora za proračun i financije,

11. 3. Odbora za statutarno-pravna pitanja,

11. 4. Odbora za poduzetništvo i obrtništvo,

11. 5. Odbora za komunalno gospodarstvo,

11. 6. Odbora za turizam,

11. 7. Odbora za poljoprivredu,

11. 8. Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju,

11. 9. Odbora za razvoj mjesne samouprave,

11. 10. Odbora za društvene djelatnosti,

11. 11. Odbora za ravnopravnost spolova.

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.

Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu.

Predlagatelj: Savijet mladih Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

16. Pitanja i odgovori.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.