14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 16. travnja 2019. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 29. siječnja 2019. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu s prilozima:

 

  • Knjiga izdanih računa 2018. godine;
  • Izvod iz knjige javnog duga za 2018. godinu;
  • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2018. godinu.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

04. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

05. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

06. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, ekološke i spomeničke pristojbe/rente i to:

 

  • Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu;
  • Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. godinu;
  • Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

07. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

09. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

11. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 3853/7, površine 287 m2, k.o. Krk grad, k.č. 3853/8, k.o. Krk grad, površine 11 m2 i k.č. 3853/4, k.o. Krk grad, površine 427 m2, vlasništvo Ljiljane Skoblar iz Privlake.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č 2160/11, k.o. Krk grad, površine 437 m2, u  vlasništvu Grada Krka.  

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka.

Predlagatelji: Gradonačelnik i Natječajno povjerenstvo.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

15. Pitanja i odgovori.