10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 12. rujna 2018. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 06. kolovoza 2018. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., za projekt Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

03. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

05. Pitanja i odgovori.