08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. lipnja 2018. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 20.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. ožujka 2018. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje

 

02. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

03. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Izvješće preuzmite: ovdje

 

04. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Prijedlog Odluke preuzmite: ovdje

 

05. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Prijedlog Odluke preuzmite: ovdje

 

06. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

07. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

08. Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka.

Predlagatelji: Gradonačelnik i DV Katarina Frankopan Krk.

 

Prijedlog Plana preuzmite: ovdje

 

09. Pitanja i odgovori.