06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 20. prosinca 2013. godine (petak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 16.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  28. studenog 2013. godine.
 
02. Prijedlozi Proračuna, Projekcija, Plan razvojnih programa i Programa javnih potreba:
 
a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2014. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2015. do 2016. godine;
b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2016. godine;
c) Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to:
 
  • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2014. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2014. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2014. godinu,
  • Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2014. godinu,
  • Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2014. godinu,
  • Prijdlog Programa javnih potreba - građanske inicijative Grada Krka za 2014. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava:
 
a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2014. godinu;
b) Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2014. godinu;
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela Grada Krka koje drži u Komunalnom društvu Ponikve usluga d.o.o. na nove članove.
Predlagatelj: Gradonačelnik i Skupština Ponikve d.o.o.
 
14. Prijedlog Odluke o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
15. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Krka (Hrvatska) i Grada Rockenhausena (Njemačka).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
16. Donošenje Odluka o objavi javnog natječaja radi prodaje nekretnina/objekata, i to: 
 
a) Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja radi prodaje nekretnine Neptun, koja se nalazi na području Portapisana, sagrađena na k.č. 2518/2, k.o. Krk - grad, površine 422 m2 (gr.č. 438/1, k.o. Krk);
b) Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja radi prodaje objekta Stara pošta, koji se nalazi u Krku, na Veloj placi (sada u zakupu Hypo Alpe Adria Banke), sagrađenog na k.č. 3128, k.o. Krk - grad, površine 188 m2 (z.č. 471/1, k.o. Krk).
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
 
18. Pitanja i odgovori.