24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 21. prosinca 2012. (petak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. studenog 2012. godine.
 
02. Prijedlog Proračuna, Projekcija, Plan razvojnih programa i Programi javnih potreba:
 
a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine;
b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2013. do 2015. godine;
c) Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to:
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2013. godinu;
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2013. godinu;
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2013. godinu;
Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2013. godinu;
Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava:
a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2013. godinu;
b) Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2013. godinu;
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
15. Pitanja i odgovori.