23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 28. studenog 2012. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. listopada 2012. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 2097/1 (z.č.1363/3) površine 1134 m2, k.č. 2098 (z.č. 1363/8) površine 351 m2 i k.č. 2100 (gr.č. 492) u naravi kuća i dvor površine 48 m2 i zemljište površine 273 m2, sve k.o. Krk - grad, vlasništvo Maria Vasilich iz Italije, Trst, Via Crisciani 12 za izgradnju parkirališta/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 3861/8 (z.č. 1588/13) površine 432 m2, koja parcela je nastala od k.č. 3861/1 (z.č. 1588/3), upisane u z.k. ul. 3183 k.o. Krk, vlasništvo TD Olimpia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kutjevačka 2, za izgradnju puta u dijelu naselja Krk - predio Kartec/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2011. godinu.
Podnositelj Izvješća: Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka.
 
08. Prijedlog Mišljenja na Konačni prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske županije.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Pitanja i odgovori.