22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 22. listopada 2012. (ponedjeljak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja 2012. godine.
 
02. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.
Podnositelj izvješća: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria banke d.d. Zagreb za financiranje projekta izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.
 
05. Informacija o zahvatima marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage.
Podnositelj informacije: Gradonačelnik.
 
06. Pitanja i odgovori.