19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 20. ožujka 2012. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2011. godine.
 
02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2011. godinu.
Podnositelj: Ivan Katalinić, načelnik Policijske postaje Krk.
 
03. Prezentacija Projekta upravljanja imovinom Grada Krka.
Konzultatnt: Rade Ignjatović, direktor tvrtke Libusoft Cicom.
 
04. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zemljište u obuhvatu DPU poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
15. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:
a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. godinu;
b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2012. godini;
c) Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
16. Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti.
Predlagatelji: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
18. Pitanja i odgovori.