18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 21. prosinca 2011. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 07. prosinca 2011. godine.
 
02. 
a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;
b) Projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine;
c) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine;
d) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. godinu,
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. godinu,
Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2012. godinu,
Prijedlog programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2012. godinu,
Prijedlog programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2012. godinu, 
Prijedlog programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grad Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlozi Planova davanja koncesija:
a) Prijedlog Plana davanja koncesiju za 2012. godinu;
b) Prjedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2012. - 2014. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim izgubljenim životinjama.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, kao i Plana zaštite i spašavanja:
a) Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka;
b) Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka;
c) Prijedlog Plana civilne zaštite Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
13. Pitanja i odgovori.