15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 23. kolovoza 2011. (utorak) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

01. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. srpnja 2011. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Pitanja i odgovori.