14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 28. srpnja 2011. (četvrtak) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja 2011. godine.
 
02. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
03. Prijedlog Odluke o nerazvrszanim cestama.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o imanovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu.
Predlagatelj: Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka.
 
08. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o odabiru banke obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Pitanja i odgovori.