12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 10. ožujka 2011. (četvrtak) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2010. godine.
 
02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu.
Podnositelj Izvješća: PPK, načelnik - Ivan Katalinić.
 
03. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja zelenila na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to:
a) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo,
b) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije,
c) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti,
d) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova.
e) Predlagatelj: Odbor za izbor imenovanja i razrješenja.
 
13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka.
Predlagatelj: Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.
 
14. Pitanja i odgovori.