Grad Krk na Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe

Na Kolegiju krčkog gradonačelnika, održanog 02. rujna 2019. godine, odlučeno je kako će upravo Grad Krk, temeljem poziva Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, sudjelovati na ovogodišnjoj, 12. po redu Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe (12th International Conference for Cultural Tourism in Europe) koja će se u španjolskom gradu Granadi, između 24. i 26. listopada, odvijati na temu Kultura i nasljeđe za odgovorne, inovativne i održive turističke akcije (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions).

To se događanje priređuje pod pokroviteljstvom Europske mreže kulturnog turizma (ECTN), a uz mogućnost prezentacije gradova svih sudionika konferencije, dobiva se i prilika za učlanjenjem u spomenutu asocijaciju što njezinim članovima otvara mogućnost apliciranja na natječaje različitih fondova u okviru programa kojima se (su)financira kulturni turizam (poput Interreg, Horizon ili Erasmus platformi).

U Španjolskoj će se tako prezentacijom pod nazivom Valorizacija i predstavljanje kulturne baštine grada Krka: Kreiranje turističkog brenda, predstaviti nekoliko projekata vezanih uz prezentaciju krčke kulturne baštine, koje su zajednički proveli, tj. još uvijek provode Grad Krk i Turistička zajednica Grada Krka. Tim izlaganjem europskoj će se javnosti predstaviti Priča o Krku (Story of Krk), drugim riječima internetska baza kojom su objedinjeni podatci o gradskom materijalnom (spomeničkom) i nematerijalnom nasljeđu, na kojoj su, s jedne strane, temeljeni sadržaji mobilne aplikacije Putovima grada povijesti i kulture, a s druge, signalizacija postavljena uz trgove i ulice krčke starogradske jezgre. Dodajmo tome i recentne hortikulturne zahvate, zajedno s inicijativom vezanom uz definiranje standarda urbane opreme u zaštićenom području. Ta bi nastojanja trebala kulminirati uređenjem gradskog muzeja, kao kontrolnog punkta ili svojevrsnog interpretacijskog centra, koji će postati mjesto susreta svih gradskih turističkih ruta. Njegovim stalnim postavom tako će biti ispričana priča o gradu Krku, od prapovijesti i antike kada je grad utemeljen, preko srednjeg vijeka i renesanse što su ih obilježili predstavnici loze Frankopana, pa sve do suvremenog doba.

Ovu prezentaciju za Grad Krk trebali bi održati Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj Grada Krka (iz Odsjek za gospodarstvo) te povjesničarke umjetnosti Ivana Golob i Ema Makarun, od kojih je potonja vanjska suradnica Grada Krka angažirana na prethodno izdvojenim gradskim projektima.