Grad Krk će vlastitim novcem realizirati projekt MMC Kamplin

novilist.hr, 16. travnja 2018.

Vodstvo Grada Krka ipak neće moći računati na europski novac u realizaciji plana rekonstrukcije zgrade na Trgu Kamplin i njenom transformiranju u suvremeni, multimedijalni kulturni centar.

Kako nam je proteklog tjedna prenio krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, kandidatura tog projekta na natječaj koji je po mjeri 7.4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. raspisalo Ministarstvo poljoprivrede nije urodila željenim plodom.

Unatoč tome što je naš projekt uređenja i opremanja Multimedijalnog kulturnog centra Kamplin, jednako kao i onaj drugi vezan uz plan izgradnje novog sjedišta Jedriličarskog kluba Plav (a čiji su podnositelji bili upravo krčki jedriličari op.a.) zadovoljio sve formalno-pravne kriterije tog EU natječaja, u završnom koraku njihova vrednovanja oba su pala i nisu ušla u krug onih koji će dobiti europske potpore i to zbog onog famoznog indeksa razvijenosti odnosno činjenice da je Grad Krk, kao uostalom i sve ostale lokalne jedinice s našeg otoka, uvršten u red najrazvijenijih hrvatskih jedinica lokalne samouprave.

 

Projekt rekonstrukcije građevine izradio riječki arhitekt Idis Turato

 

A time smo, u pogledu mogućnosti korištenja takvih potpora, stavljeni u prilično neravnopravnu poziciju u odnosu na brojne druge lokalne jedinice naše zemlje, posebice one iz unutrašnjosti, potvrdio je Vasilić ustvrdivši da su se u ovom natječajnom postupku upravo bodovi koji su spomenutim dvjema krčkim kandidaturama izostali temeljem krčke prerazvijenosti pokazali odlučujućima u smislu njihovog pozicioniranja ispod crte liste onih koji će se sufinancirati europskim novcem.

 

Redefiniranje rokova

 

Ta nas spoznaja nimalo ne veseli ali ipak ne znači i da ćemo zbog toga od tih projekata odustati, nastavlja Vasilić konstatirajući da će se u oba projekta Grad morati u potpunosti osloniti na vlastite financijske potencijale. I u smislu realizacije plana gradnje novog jedriličarskog kluba, a još više i Multimedijalnog kulturnog centra Kamplin, planove ćemo morati redefinirati u smislu rokova odnosno predviđanja etapnog izvođenja, napominje prvi čovjek krčke izvršne vlasti ističući i da će izostanak sufinanciranja, posebice kod ovog potonjeg Gradskog projekta (u sklopu kojeg se na trgu u samoj povijesnoj jezgri grada planira uređenje atraktivnog multifunkcionalnog muzejskog ali i društvenog prostora) sad otvoriti prostor za njegovu dodatnu razradu i prilagodbe.

Dosad smo, naime, u projektu koji potpisuje poznati riječki arhitekt Idis Turato morali striktno držati nekih natječajnih kriterija i propisa zbog kojih smo i u samom projektu neke stvari morali rješavati drugačije od naših prvotnih ideja. Sad ćemo se, obzirom da od EU novca očito neće biti ništa, u planu realizacije tog projekta ipak moći vratiti našim »izvornim« htijenjima, ciljevima i potrebama što u konačnici, zanemarimo li činjenicu da će realizacija teći ponešto sporije, ne mora biti tako loše, zaključuje Vasilić.

 

Muzeološki koncept

 

U svakom slučaju, prenosi nam krčki gradonačelnik, Grad će od angažiranih autora projekta zatražiti izradu novog muzeološkog koncepta, a temeljem njega sad i po svome riješiti sva pitanja multimedije koju bi kompleks trebao sadržavati te naposljetku s glavnim projektantom - arhitektom Idisom Turatom cijeli postupak zaokružiti u cilju uspostave modernog muzejskog objekta koji će na suvremeni način prikazivati povijest tog otočnog grada ali i pružati mogućnost uklapanja niza dodatnih kulturnih i društvenih sadržaja, sukladno potreba žitelja grada Krka.

Vasilić je rekao i da će, nakon što se predviđene konceptualne razrade i izmjene samog projekta dovrše, Grad iznaći mogućnost financiranja tog svog plana, držeći da će u tom smislu »u kombinaciji« zasigurno biti i mogućnosti koje lokalnim upravama stoje na raspolaganju posredstvom HBOR-ovih kreditnih programa.

 

clanak_slika.jpg

 

Vizija arhitekta Turata

 

Od Turata predložena, a od nadležnih Gradskih ali i konzervatorskih instanci prihvaćena, dosadašnja vizija uređenja tog jedinstvenog objekta u njegovoj je prvoj fazi trebala obuhvatiti temeljitu obnovu i rekonstruciju cjelokupnog višeetažnog zdanja unutar čijih se 760 kvadrata mjesta trebalo naći za lapidarijski postav probranih, najvrednijih elemenata krčke arheološke i spomeničke baštine, kako originala tako i vjernih replika kamenih elemenata koji su danas razasuti i konzervirani diljem grada, ali i brojnih muzejskih institucija.

Više etaže istog kompleksa na interaktivan su način trebale pak prezentirati do sad nedostupne, najvrednije elemente ostavštine Nikole Udine Algarottija, krčkog svećenika i kolekcionara koji je svojim sugrađanima u nasljeđe ostavio neprocjenjivu zbirku raritetnih muzikalija (s više od šest tisuća elemenata) jednako kao i kolekciju vrijednih glazbenih instrumenata. Na najvišem, potkrovnom dijelu Centra planirano je uređenje vidikovca, ali i pratećih ugostiteljskih sadržaja kojima bi taj kompleks sadržajno trebao biti kompletiran po modelu kakvim djeluju suvremeni objekti takve vrste.

Valja spomenuti i da je, sukladno već ishođenoj građevinskoj dozvoli, u djelu unutarnjeg dvorišta tog kompleksa planirana izgradnja višenamjenske prezentacijske dvorane u kojoj bi se, osim izložbi, mogla organizirati i manja koncertna događanja, predavanja, projekcije te prezentacije povezane s krčkom kulturnom baštinom. [Mladen Trinajstić]