Grad 24 sata na mreži

Otočni Novi list, 10. veljače 2013.
 
Grad Krk već godinama na različite načine potvrđuje svoj status izrazito transparentnoga grada - epiteta koji mu je prošle godine dodijelila udruga GONG koja u suradnji s Udrugom gradova Hrvatske u djelo provodi projekt LOTUS, istraživanje transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i regionalne samouprave. Grad Krk već godinama na različite načine potvrđuje svoj status izrazito transparentnoga grada - epiteta koji mu je prošle godine dodijelila udruga GONG koja u suradnji s Udrugom gradova Hrvatske u djelo provodi projekt LOTUS, istraživanje transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i regionalne samouprave.
Sveobuhvatnim istraživanjem kojim su bile obuhvaćene sve jedinice lokalne i regionalne samouprave, njih čak 576 (među kojima 127 gradova, 429 općina te 20 županija) pokazalo je kako krčka Gradska uprava njeguje i promiče ideju potpune otvorenosti prema građanima, kao i suradnje s organizacijama civilnog društva. Da ta ocjena nije tek puki, PR-om izglancani trik, već egzaktna, mjerljiva i vidljiva praksa čelništva i zaposlenika krčke gradske uprave, potvrđuje već spomenuto neovisno istraživanje GONG-ovaca koji su upravo taj grad uvrstili u red najotvorenijih i najtransparentnijih lokalnih jedinica u našoj zemlji, pozicionirajući Krk na zavidno 19. mjesto u 25-članoj elitnoj grupi izrazito transparentnih hrvatskih gradova i općina. 
    
Redizajnirani sajt
 
Kako se i zašto takva poslovna politika Grada Krka provodi, objasnio nam je njegov dugogodišnji čelnik Darijo Vasilić. Obrazlažući primijenjene modele, njihov učinak i smisao, gradonačelnik konstatira kako uvedene i razrađene procedure i alati usmjereni komunikaciji s javnošću nisu temeljeni isključivo na nastojanjima dostupnosti gradskih službi i želji za informiranjem građana, već i na sustavima koje djelatnici gradskih odsjeka koriste radi učinkovitijeg obavljanja posla za koji su zaduženi, ali i praćenje predmeta u postupku. 
- Jedan od bitnijih alata kojima smo postigli odlične rezultate i čijim smo učincima već dugo izuzetno zadovoljni, odnosi se na izgled, oblik, sadržaj i ažurnost naših internetskih stranica. Upravo podignuti potpuno redizajniran službeni gradski sajt temelj je našeg dosadašnjeg, ali i budućeg informiranja javnosti o svemu što se u Gradu i oko njega događa, na čemu se radi i što se planira, naglašava Vasilić. Osvježene, sadržajno i tehnološki obogaćene gradske internet-stranice u najvećoj mjeri osmišlja, puni i održava naš suradnik, mladi krčki umjetnik i webnovinar Igor Gržetić, bez čijeg angažmana u tom segmentu zasigurno ne bismo postigli željene rezultate, konstatira Vasilić, dodajući kako se kvaliteta gradskog web projekta ogleda i u činjenici da je zaživio sustav dnevnog informiranja javnosti o sadržaju, tijeku i rezultatima sastanaka Kolegija gradonačelnika, kao i sjednica Gradskog vijeća. 
    
Ubrzan rad službi
 
Krčani se tako doslovce na dnevnoj osnovi imaju mogućnost upoznati sa svim odlukama i zaključcima koje donose predstavnici izvršne i predstavničke vlasti grada, mogu gotovo trenutačno iščitati izvješća sa svih sjednica gradskih upravnih tijela i downloadati sve važnije gradske projekte, prostorne i druge razvojne planove i dokumente, ali i iz bogate i potpune arhive zapisnika i gradskih akata iskopati sve one starije materijale koji ih zbog bilo kojeg razloga interesiraju, ističe Vasilić. Jednako tako, internetske stranice na vrlo kvalitetan način prate i najavljuju sva važnija kulturna, društvena, gospodarska pa i zabavna, odnosno sportska događanja na području grada, nerijetko i otoka Krka.
Osim činjenicom da je Grad Krk vlasnik jedne od najsadržajnijih i najpotpunijih institucionalnih internetskih stranica na otoku, čelništvo Grada ponosi se otvorenošću, transparentnošću i učinkovitošću Grada i njegovih službi postignutima zahvaljujući implementiranom sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001. - Naime, kako napreduje naša komunikacija s javnošću, tako napreduju i odnosi u gradskoj administraciji u smislu uvođenja sustava, alata i procedura namijenjenih boljoj efikasnosti u poslovanju. Taj nas je sustav natjerao da mnoge stvari protokoliramo, usvojimo nove procedure te da naposljetku pratimo i unapređujemo i ubrzavamo rad svih naših službi, upravnih tijela i institucija. Sustav upravljanja kvalitetom, uz ostalo, donio je i potpuno novu internu gradsku mrežu - INTRANET, na kojoj su objavljene sve odluke, svi zaključci i dokumenti do kojih sad svi službenici Grada mogu uvijek vrlo lako, brzo i jednostavno doći, i koji nam omogućuje vođenja različitih evidencija o svim pritužbama i prijedlozima građana. 
    
Kritike i sugestije
 
Takve se informacije s terena dnevno obrađuju te nam omogućavaju pregledno i ažurno praćenje problema koji smetaju naše sugrađane. Posredstvom tih i takvih informatičkih sustava generiraju se i zadaci za sve naše službenike i službe. Naravno, spomenuti sustav omogućuje nam praćenje realizacije tih zadataka, kao i svakodnevno praćenje popisa predmeta koji su van roka, objašnjava krčki gradonačelnik, ustvrđujući kako su se upravo moderni informatičko-tehnološki i komunikacijski alati pokazali izuzetno učinkovitim na planu boljeg uklapanja gradskih procedura u propisane rokove, bilo one zakonske ili one koje su si sami zadali. U svakom slučaju, zaključuje prvi čovjek Krka, posvemašnja modernizacija uprave donijela je brojna poboljšanja koja se, uz sve ostale efekte, dobrim dijelom ogledaju i u mogućnostima lokalne javnosti da u svakom trenutku i sa svakog mjesta zaviri u naš rad te da nam brzo i jednostavno iznese svoje prijedloge, primjedbe, kritike i sugestije. Vjerujem da osjetni napredak na tom polju danas osjećaju svi naši sugrađani koji zbog bilo kojeg razloga imaju neki vid korespondencije s upravom Grada, zaključuje naš sugovornik.
 
Suradnja s medijima
    
U nastojanjima čim boljeg, potpunijeg i pravovremenijeg informiranja javnosti o svemu što u segmentu djelovanja Grada držimo bitnim, već godinama njegujemo i izuzetno kvalitetnu suradnju s mnogim medijima, kako tiskanim poput Novog lista s kojim dobro surađujemo i kroz projekt Otočnog Novog lista, tako i onim elektroničkim. Godinama tako o svemu značajnom javnost iscrpno upoznajemo posredstvom radijske kuće Radio otok Krk, ali i lokalnih, odnosno regionalnih TV postaja. U funkciji je već neko vrijeme i tzv. SMS-server u kojem je pohranjena podatkovna baza s oko 500 brojeva mobilnih telefona različitih institucija, upravnih tijela, ali i udruga građana koje, posredstvom tog alata, vrlo jednostvano, brzo, jeftino i pouzdano informiramo o svemu što bi im moglo biti važno i zanimljivo, zaključuje Vasilić. 
    
Prednost i za građane i za vijećnike
    
Otvorenost, sustavnost i dostupnost organizacijsko-komunikacijskog ustroja Grada Krka ogleda se i kroz usvojenu praksu organizacije brojnih radionica u sklopu kojih nositelji izvršne vlasti nastoje (a najčešće i uspijevaju) dobiti neposredna saznanja o željama, potrebama, vizijama i problemima stanovnika. - U sklopu nekih takvih radionica polazilo nam je za rukom okupiti i po više od stotinu ljudi. Takav je slučaj bio i prigodom nedavne novelacije Programa ukupnog razvitka Grada Krka. Držim da na taj način postižemo da svi naši programi i strateški dokumenti uistinu budu usklađeni sa željama i potrebama naših sugrađana zbog kojih se naposljetku i donose, zaključuje gradonačelnik, dodajući kako blagodati posvemašnje informatizacije i digitalizacije ubiru i gradski vijećnici. Uvođenjem sustava e-sjednica Gradskog vijeća zaživjela je i praksa pravovremene distribucije materijala za sjednice koje vijećnici, uz onaj papirnati, sad dobivaju i u digitaliziranom obliku. Svim vijećnicima, u posebno osmišljenom softwareskom alatu, stvaraju se njihove osobne baze podataka koje ovi mogu jednostavno pregledavati i u kojima mogu trajno čuvati materijale. U budućnosti će nam se vjerojatno otvoriti i mogućnost da vijećnici posredstvom računalnih uređaja sudjeluju i u samim sjednicama tog tijela, zaključuje krčki gradonačelnik. [Mladen Trinajstić]