FZOEU: Za sufinanciranje fotonaponskih elektrana osigurano 10 milijuna kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) krajem lipnja objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju. Ovisno o lokaciji, građani mogu dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno do najviše 75.000 kuna.

Predmet ovog Javnog poziva dodjela je sredstava FZOEU-a fizičkim osobama, tj. građanima, za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće koje su energetskog razreda minimalno C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj. Kako je objavio FZOEU, raspoloživa sredstva za sufinanciranje sunčanih elektrana iznose 10 milijuna kuna, a građanima će se dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine.

Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti vlasnicima obiteljskih kuća, kako onih priključenih na elektroenergetsku mrežu, tako i onih u off grid sustavu, da proizvode vlastitu energiju te tako u određenoj mjeri postanu energetski neovisni. Prijave se počinu zaprimati 24. kolovoza, kako bi građani imali dovoljno vremena za pripremu planiranih projekata i prikupljanje potrebne dokumentacije. FZOEU će građanima dodjeljivati sredstva donacije do iznosa od 75.000,00 kuna (s PDV-om) po prijavi, i to za opravdane troškove nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane. Ovisno o lokaciji, odnosno o tome nalaze li se na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka, brdsko-planinskom području i u drugoj skupini otoka ili u ostalim područjima Republike Hrvatske, građani će za fotonaponeske sustave moći ostvariti 80, 60 ili 40 posto sufinanciranja, odnosno do najviše 75.000,00 kn, 56.250,00 kn ili  37.500,00 kn.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti građani čije kuće imaju do 600 m2 ili maksimalno tri stambene jedinice te više od 50 posto bruto podne površine namijenjene stanovanju. Postojeća obiteljska kuća mora biti legalno izgrađena, a prijavitelji s urednim vlasništvom u njoj moraju imati prebivalište. Također, za ostvarivanje sufinanciranja potrebno je izraditi energetski certifikat. Prijave će se moći podnositi isključivo putem sustava za e-prijave na javne pozive FZOEU-a, za koji prijavitelji trebaju izraditi i aktivirati vlastiti korisnički račun. Online prijavni obrazac i učitavanje pripadajuće dokumentacije ne mora raditi osobno prijavitelj, već bilo koja druga osoba koju prijavitelj zaduži. Podatci za prijavu i potrebna dokumentacija moći će se učitavati u sustav za e-prijave od 01. kolovoza, a 24. kolovoza, od 09.00 sati, FZOEU počinje s konkretnim zaprimanjem prijava. Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije dokaza o prebivalištu, vlasništvu te zakonitosti građevine.

Tekst Javnog poziva i sva ostala dokumentacija može se pronaći OVDJE, a sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo telefonom na: 01 5391 907, 01 5391 957 ili 01 6448 446, te slanjem upita e-mailom na: fnobiteljske.kuce@fzoeu.hr.