Formiran Ured za mlade Primorsko-goranske županije

Unutar Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije formiran je Ured za mlade koji će biti temelj za osmišljavanje, organiziranje te provođenje projekata i programa namijenjenih isključivo mladima.

Ured će, osim kroz spomenuti Upravni odjel, djelovati i putem edukativno-informativnog pulta koji će biti lociran u prostoru Saveza udruga mladih Primorsko-goranske županije smještenog na riječkoj adresi Erazma Barčića 11/1., a kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti za provođenje raznih edukativnih programa usmjerenih ka podizanju kompetencija mladih za tržište rada, urediti će se i učionice za predavanja u prostoru Kluba mladih Rijeka na adresi Erazma Barčića 9/A.
U svom radu Ured će poseban naglasak stavljati na usavršavanja u području pisanja EU projekata, socijalnog poduzetništva i inovacija te zadrugarstva kako bi se omogućilo što uspješnije samozapošljavanje mladih, a bazirati će se na cjelovitom pristupu koji mlade po prvi put stavlja u središte odlučivanja odnosno omogućuje im da se politike, programi i projekti umjesto za njih donose zajedno s njima. 
Upravni odjel vjeruje da se stvaranjem poticajnog okruženja koje će mladima omogućiti visoku razinu kreativne slobode, formiranjem multidisciplinarnih timova kako bi se problem mogao sagledati iz različitih kuteva te korištenjem kvalitetne metodologije za dizajnersko promišljanje, stvaraju temelji za osmišljavanje i provođenje ideja koje mogu poboljšati kvalitetu života mladih na području čitave Primorsko-goranske županije.
Ovakav pristup predstavlja svojevrsnu inovaciju u široj regiji kada je riječ o politikama mladih. Naime, ovo je, na nacionalnoj razini, prvi takav Ured institucionaliziran unutar županijskog Upravnog odjela, a njegove prve konkretne aktivnosti kreću u prvom kvartalu 2015. godine.