Energetska obnova obiteljskih kuća: Poziv 25. lipnja, prijave krajem ljeta!

Raspisivanje Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća očekuje se 25. lipnja ove godine, s time da će građani na predmetni natječaj moći aplicirati tek krajem ljeta. Riječ je o nastavku Programa (sufinanciranja) energetske obnove obiteljskih kuća, temeljenog na njegovim izmjenama i dopunama što ih je Vlada Republike Hrvatske donijela još 14. svibnja.

Taj će Javni poziv sa svim uvjetima sufinanciranja biti objavljen na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a građani će za prikupljanje i izradu potrebne dokumentacije imati vremena tijekom ljetnih mjeseci, jer će službeno zaprimanje ponuda putem online aplikacije započeti tek početkom rujna.

Za energetsku obnovu obiteljskih kuća osigurano je 142 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 20% ukupnih sredstava, odnosno 28,4 milijuna kuna, namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Toj će kategoriji država financirati predviđene mjere energetske obnove sa 100% potrebnog iznosa za obnovu obiteljskih kuća. S ostalih 80% od ukupno predviđenih sredstava za sufinanciranje tj. 113,6 milijuna kuna, sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća, i to sa stopom od 60% sufinanciranja, dok će ostatak iznosa morati osigurati iz vlastitih izvora.

Energetska obnova obiteljskih kuća odnositi će se na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje, uz osnovni uvjet da su zakonito izgrađene, odnosno legalne. Mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu same zgrade. Na javni poziv bit će moguće prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže. Da li obiteljska kuća spada u kontinentalnu ili primorsku Hrvatsku iskazano je na energetskim certifikatima zgrada.

 

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

– da ima najviše tri stambene jedinice;

– da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

 

Mjere energetske obnove:

– povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:

(1) energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.; detalji se propisuju u javnom pozivu);

(2) zamjena stolarije - ovojnice grijanog prostora novom;

– cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

(1) sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima;

(2) sustava na drvnu sječku/pelete;

(3) dizalica topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;

(4) fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

 

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu bit će propisan tekstom Javnog poziva, iako će obvezna dokumentacija za prijavu minimalno uključivati:

– Energetski certifikat i Izvješće o energetskom pregledu prije energetske obnove te detaljnu ponudu opreme i radova;  

– u slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19);

– u slučaju prijave obiteljske kuće koja je dio zaštićene kulturno-povjesne cjeline potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode;

– fotodokumentaciju postojećeg stanja;

– dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine.

 

Podsjetimo, obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

S ciljem povećanja energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života, Vlada Republike Hrvatske, 27. ožujka 2014. godine, donijela je Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.